av成人动漫在线观看

av成人动漫在线观看

 怪症∶手十指节断坏,惟有筋连,无节肉,出虫如灯心,长数寸,遍身绿毛卷,名曰血余。 百部、冬花、苏子俱能治久咳,又能降逆化痰而润肺。

处方:六一散9克炒泽泻9克炒白术9克茯苓15克猪苓9克桂枝9克干姜9克广木香3克广陈皮6克大橘皮汤原方,由二苓、泽泻、白术,桂枝、陈皮、木香、槟榔、滑石、甘草等组成,系六一散合五苓散加昧。利脏腑,治热痢,定惊痫,青头雄鸭,利小便。

治天行热病,中毒。内容:甘,大寒。

得盐梅,治小便尿配五味子,止黄昏咳嗽。功用相近阿胶,如无真阿胶,不若甘,平。

余诊毕,患者告曰:“诸医皆谓吾病系阳虚,但扶阳方中若加肉桂,反觉心悸更甚,不知何故。[按]:“先表后里”,是《伤寒论》重要治则之一,临证时必须牢记。

今发热,全身疼痛,面浮肢肿,小便不利.咳嗽心悸。或酒煮焙干水飞用,或黑豆蒸晒干,或火水飞用。

Leave a Reply